Lailatul Qadr (De nacht van de beslissing)

Jun 27, 2016 | Documenten & Artikelen

Download | Lailatul Qadr Document (PDF)” url=”http://mta.org/wp-content/uploads/2016/06/Lailatul-Qadr_Moskee-Taqwa.pdf

Zodra het Maghrib tijd is en de 27ste avond/nacht gaat in, dan dient men het volgende te doen:

 1. 3 x volledig Kalma-e-Tayyab opzeggen ➔ La ilaaha illallaahu Muhammadur Rasuullullaah sallallaahu ta’aalaa ‘alayhi wa sallam.
 2. Ghusl verrichten met de intentie om op deze nacht ‘ibaadat te doen (Als u dit nog niet heeft gedaan).
 3. 7 x Suraah Al Qadr opzeggen.

Er zijn uiteraard heel veel soorten nafl gebeden die u kunt verrichten. Hieronder ziet u enkel de 3 krachtigste nafl gebeden.

4 rakaat nafl ➔In elke rakaat na Suurah Al Faatiha

 1. 1 x Suurah Al Qadr (Inna anzalna..)
 2. 27 x Suurah Al Ichlaas (Qul huwallaah..)
 3. Na salaam du’a (smeekgebed) doen, zie “Speciale Smeekgebed” onderin.

Degene die dit leest wordt gevrijwaard van al zijn zonden alsof hij die dag is geboren (alle zonden worden vergeven) en Allaah Rabboel ‘Aalemien schenkt voor hem/haar 1000 paleizen in het paradijs!

2 rakaat nafl ➔ In elke rakaat na Suurah Al Faatiha

 1. 1 x Suurah Al Qadr (Inna anzalna..)
 2. 3 x Suurah Al Ichlaas (Qul huwallaah..)
 3. Na salaam du’a (smeekgebed) doen, zie “Speciale Smeekgebed” onderin de pagina.

Degene die dit leest krijgt de zegen (sawaab) van shab-e-qadr en Allaah Rabboel ‘Aalemien zal al het vasten wat men gedurende de maand Ramadan heeft gehouden accepteren (qabool) en krijgt daarnaast de zegen (sawaab) van Hz. Idries, Hz, Sho’aib, Hz. Ayyub, Hz. Yunus, Hz. Davud en Hz. Nuh ‘Alayhimus Salaam + Allah schenkt diegene 1 hele stad in het paradijs zo groot van oost naar west!

4 rakaat nafl ➔ In elke rakaat na Suurah Al Faatiha

 1. 3 x Suurah Al Qadr (Inna anzalna..)
 2. 50 x Suurah Al Ichlaas (Qul huwallaah) en na salaam gaan naar sajdah en 1 x het volgende opzeggen: Subhaanallaahi wal hamdulillaahi wa laa ilaaha illal laahu wallaahu akbar.
 3. Na salaam du’a (smeekgebed) doen, zie “Speciale Smeekgebed” hieronder.

Degene die dit leest, zijn of haar gebeden worden verhoord door Allaah de Verhevene. Allaah zal hem daarnaast ontelbaar veel gunsten geven en al zijn zondes worden vergeven!

SPECIALE SMEEKGEBED

(*) Dua voor vergiffenis op de nacht van Lailatul Qadr:
(gedurende de nacht veelvuldig opzeggen en als het kan smekend en/of huilend)

Allaahumma innaka ‘afuwwun kariimun tuhibbul ‘afwa faa’fu ‘annii yaa ghafuuru yaa ghafuuru yaa ghafuur.

(O Allaah, U bent de Meest Vergevingsgezinde, Edelmoedige en U houdt van vergeving, O Allaah vergeef mij)

Voor de rest je tijd vullen met het veelvuldig opzeggen van de 2e kalma (Shahaadah), Daruud Sharief, Astaghfaar, Zikr (Paas-e-Anfaas en/of Muraaqabah) etc. Zolang je maar Allaah de Verhevene blijft gedenken.
Wanneer men gedurende de avond/nacht vermoeid raakt, verander dan desnoods van aanbiddingsvorm. Bijvoorbeeld wanneer men merkt dat men begint te sluimeren tijdens het reciteren van de Qoraan, ga dan over op bijv. nafl gebeden.

In de Hadith wordt vermeld dat wanneer men Allaah’s tevredenheid (Ridaa) wenst, hij/zij veelvuldig gedurende de heilige maand Ramadaan de Kalma-e-Shahaadah en Astaghfaar dient op te zeggen.

Wanneer het Fajr gebed nadert (dus een uur tot halfuur voor Fajr), dan naar sajdah gaan en smeken om vergiffenis, verhoring van al je gebeden, succes in het leven hier en het hiernamaals, bescherming van je geloof (imaan) en opdat het nog sterker mag worden en uiteraard smeken om volgend jaar de Lailatul Qadr wederom te ervaren.

Voor personen met kinderen: Vergeet nooit je kinderen te betrekken bij al je gebeden (du’a), opdat zij een sterker imaan mogen hebben, succesvol mogen zijn, hun verdere leven volgens de sunnah van de Heilige Profeet (mogen vrede en zegeningen rusten op hem) zijn, de genade en gunst van Allaah de Verhevene mag hebben kennis te verwerven dat leidt tot godvruchtig bestaan.

Het gaat absoluut niet om de kwantiteit (hoeveelheid) van je nafl gebeden, dua’s, daruud, tasbieh’s etc. maar om de kwaliteit. De focus moet liggen bij de gedachtenis aan Allaah de Verhevene. Grote mystici hebben geschreven dat wanneer men twee personen zou vergelijken waarbij de ene persoon gedurende de hele nacht bijvoorbeeld tientallen raka’ats nafl gebeden verricht, honderden danwel duizenden keren de kalma, daruud of astaghfaar opzegt maar niet gefocust is en de andere persoon die slechts 2 raka’at nafl verricht maar heel erg verdiept is in de gedachtenis aan Allaah de Verhevene en daarbij de hele nacht doorbrengt, dat de aanbidding van de tweede persoon veel effectiever en zegenrijker is dan de eerste persoon.

In een Hadith is vermeld dat wanneer een dienaar van Allaah de Verhevene zo druk is in de gedachtenis aan Allaah de verhevene in de vorm van Qoraan recitatie, het opzeggen van de Daruud of het doen van Zikr, en daarmee de hele nacht doorbrengt en de tijd niet heeft kunnen krijgen zijn smeekbedes (du’a) te doen voor zichzelf, dan zal Allaah de Verheven die persoon vele malen meer schenken dan wat hij zou willen smeken.

De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh)

De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh)

Download | 'De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh) (PDF)" Zeer geachte (jonge) broeders en zusters, Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh, (Moge Allaah´s vrede, Zijn genade en Zijn zegeningen met jullie zijn) Dit boekje gaat over één van de...